مدیر عامل موسسه خیریه طاها

 

1- خانم نرگس شیخ صادقی

 

 

مشاوره تخصصی مرکز درمانی سوءمصرف موادخانم نرگس شیخ صادقی مدیرعامل موسسه خیریه طاها

دارای 11سال سابقه آموزش مهارتهای زندگی به خانواده سازمان بنیاد شهید وناشنوایان ̨

 

ازسال 80فعالیت در مراکزتوانبخشی پسرانه ودخترانه روزانه وشبانه

8سال مدیر عامل مرکز موسسه خیریه طاه